Villkor & Policy

Villkor & policy

Garanti


Vi har 90 dagars garanti på utförd reparation och material. Mjukvarufel, egen åverkan, vätskeskador och yttre skador omfattas ej av reklamationen. Vi kan endast ansvara för fel som rör reparationen i fråga. Andra eventuella fel som uppstått i efterhand måste behandlas som ett nytt serviceärende.


Kom ihåg att alltid göra en säkerhetskopiering, då vi inte kan ansvara för eventuell förlust av lagringsdata.