Villkor & Policy

Villkor & policy

Garanti


Vi har 6 månaders garanti på utförd reparation och material. Mjukvarufel, egen åverkan, vätskeskador och yttre skador omfattas ej av reklamationen. Vi kan endast ansvara för fel som rör reparationen i fråga. Andra eventuella fel som uppstått i efterhand måste behandlas som ett nytt serviceärende.


Kom ihåg att alltid göra en säkerhetskopiering, då vi inte kan ansvara för eventuell förlust av lagringsdata.